Аналіз на якісні показники насіння

Схожість і енергія проростання насіння є найважливішими показниками їх посівних якостей. Насіння з гарною схожістю і високою енергією проростання при нормальній агротехніці завжди дають дружні і повноцінні сходи. Схожість насіння має велике виробниче значення: вона визначає їх придатність для посіву, норму їх висіву.

Під схожістю насіння розуміють кількість нормально пророслого насіння в пробі, взятої для аналізу, виражене у відсотках. Схожість насіння визначають пророщуванням їх при оптимальних умовах, встановлених стандартом для кожної культури.

Стандартам на сортові та посівні якості насіння пред'являються високі вимоги до норм схожості. Насіння, що не відповідає по схожості вимогам стандарту, заборонено використовувати на посів. При висіві насіння з низькою схожістю знижується урожай; таке насіння доцільніше використовувати на продовольчі та технічні цілі.

Одночасно зі схожістю визначають енергію проростання. Під енергією проростання, що характеризує дружність проростання насіння, розуміють кількість нормально пророслого насіння за певний термін, встановлений для кожної культури, виражений у відсотках.

Для проведення якісного аналізу насіння на якісні показники необхідно дотримуватися рекомендацій з відбору та приймання зразків насіння