Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку даний сайт, на якому розміщений текст цієї Політики конфіденційності, може отримати про Користувача, а також будь-які програми та продукти, розміщені на ньому.

1 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • 1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

  • 1.1.1. «Адміністрація сайту» — уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від його імені, які організують та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними даними.

  • 1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

  • 1.1.3. "Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

  • 1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов'язкова для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх умисного розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних чи наявності іншої законної підстави.

  • 1.1.5. "Користувач сайту (далі Користувач)" - особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт для своїх цілей.

  • 1.1.6. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

  • 1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

 • 2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту.

 • 2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується лише до цього сайту. Адміністрація сайту не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на цьому сайті.

 • 2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту.

3 ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 • 3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення персональних даних, які Користувач надає за різноманітними запитами Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписки на повідомлення тощо).

 • 3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті і зазвичай включають таку інформацію:

  • 3.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові Користувача;
  • 3.2.2. контактний телефон Користувача;
  • 3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);
  • 3.2.4. місце проживання Користувача та інші дані.
 • 3.3. Адміністрація сайту також вживає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту: IP-адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до сайту); час доступу; відвідані адреси сторінок; реферер (адреса попередньої сторінки) тощо.

  • 3.3.1. Вимкнення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту.

  • 3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю коректності операцій, що проводяться.

 • 3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена вище (історія покупок, браузери та операційні системи тощо) не підлягає навмисному розголошенню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4 ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

 • 4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою:
  • 4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору.
  • 4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.
  • 4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.
  • 4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
  • 4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
  • 4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.
  • 4.1.7. Повідомлення Користувача сайту про стан Замовлення.
  • 4.1.8. Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
  • 4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту.
  • 4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.
  • 4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
  • 4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сторонні сайти або сервіси партнерів даного сайту з метою отримання їх пропозицій, оновлень чи послуг.

5 СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • 5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

 • 5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання заявок Користувача, оформлених на сайті, в рамках Договору публічної оферти.

 • 5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством.

6 ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 • 6.1. Користувач зобов'язується:

  • 6.1.1. Надати коректну та правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.
  • 6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.
  • 6.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті.
 • 6.2. Адміністрація сайту зобов'язується:

  • 6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
  • 6.2.2. Не розголошувати персональні дані Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
  • 6.2.3. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за навмисне розголошення Персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

 • 7.2. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

  • 7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
  • 7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.
  • 7.2.3. Отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту.
  • 7.2.4. Була розголошена за згодою Користувача. -7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність та правдивість наданої Персональних даних відповідно до чинного законодавства.

8 Вирішення суперечок

 • 8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

 • 8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

 • 8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.

 • 8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9 ДОДАТКОВІ УМОВИ

 • 9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

 • 9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.