Точне землеробство - комплекс заходів, спрямований на підвищення урожайності, зменшення затрат і збереження потенціалу родючості грунту за допомогою сучасних технологій і техніки:
1.    Диференційований відбір зразків грунту:

 • Обмір поля
 • Відбір грунтових зразків сучасним автоматичним обладнанням з урахуванням зон неоднорідності
 • GPS прив'язка до точок відбору, що забезпечує високу точність

2.    Агрохімічний аналіз зразків грунту: 

 • Лабораторне обстеження зразків грунту на вміст макро-, мезо-, мікроелементів, гумусу та рівня кислотності
 • Аналіз проводиться на сучасному обладнанні, за міжнародним стандартом ISO 17025

3.    Розробка картограм по вмісту елементів живлення в грунті:

 • З чітким місцем розміщення кожного макро-, мезо-, та мікроелемента по полю
 • З зазначенням точного рівня кислотності і гумусу згідно GPS координат на полі
 • На основі результатів лабораторних досліджень

4.    Розробка рекомендацій живлення по діючій речовині/фізичній вазі добрив: 

 • Розробка рекомендацій агрономами-ґрунтознавцями диференційованої системи живлення по діючій речовині/в фізичній вазі добрив
 • На основі результатів лабораторних досліджень

5.    Розробка картограм на внесення добрив у фізичній вазі:

 • Створення електронної карти диференційованого внесення добрив на поля
 • З урахуванням зон неоднорідності з GPS-прив'язкою до точок внесення, що дає високу точність і практичне застосування

6.    Розробка рекомендацій по змінній нормі висіву насіння:

 • На основі лабораторних аналізів грунту розробляються рекомендації по змінній нормі висіву культури

7.    Розробка картограм на змінну норму висіву насіння:

 • Створення електронної карти для змінної норми висіву на окремі ділянки поля з GPS прив'язкою до точок.

8.    Виявлення зон ущільнень на полі автоматичним пенетрометром, що дозволить:

 • Вплинути на розвиток кореневої системи
 • Збільшити ефективність мінеральних добрив
 • Забезпечити проникнення вологи у більш глибокі шари грунту та уникнути застою вологи на поверхні грунту
 • Знизити витрати на обробіток грунту

9.    Супутниковий моніторинг полів:

 • Супутникові знімки оновлюються не рідше ніж 1раз на 5-15 днів
 • Висока точність знімків - 5х5 метрів, дозволяє своєчасно виявити проблему на полі та оперативно вжити необхідних заходів
 • Карти розвитку біомаси формуються з використанням індексу NDVI (показник кількості фотосинтетично-активної біомаси) та з врахуванням ґрунтового (відображення від ґрунту) і листкового (кількість хлорофілу в зеленій масі) індексів

10.    Агрономічний супровід: 

 • Комплексне ведення с/г виробника згідно пунктів 1-10 за системою точного землеробства