Способи відбору зразків ґрунту та рослин

Відбір проб ґрунту для аналізу

Агрохімія завжди була найкращою помічницею для сільського хазяйства, а також невід’ємною частиною точного землеробства. Хімічний аналіз ґрунту, зроблений у спеціалізованій лабораторії, допомагає працівникам сільського господарства найкраще планувати внесення добрив, та заощаджувати кошти, отримуючи дійсно багатий врожай.

Але для того, щоб агрохімічний аналіз був найбільш точним, та приніс очікувану користь, відбір зразків, або проб ґрунту має бути проведений по особливому методу, з дотриманням необхідного порядку дій.

Методи відбору зразків ґрунту

Відбір проб ґрунту для аналізу

Агрохімія завжди була найкращою помічницею для сільського хазяйства, а також невід’ємною частиною точного землеробства. Хімічний аналіз ґрунту, зроблений у спеціалізованій лабораторії, допомагає працівникам сільського господарства найкраще планувати внесення добрив, та заощаджувати кошти, отримуючи дійсно багатий врожай.

Але для того, щоб агрохімічний аналіз був найбільш точним, та приніс очікувану користь, відбір зразків, або проб ґрунту має бути проведений по особливому методу, з дотриманням необхідного порядку дій.

Методи відбору зразків ґрунту

Землеробство – найбільш древнє з усіх занять людства, але час не стоїть на місці, і в цій ґалузі теж постійно відбуваються зміни. На допомогу сучасним працівникам сільського господарства приходять новітні технології, й приносять нові можливості.

Агрохімічна лабораторія Prime Lab Tech виконає на замовлення аналіз ґрунту, який полегшить для вас підбір оптимальних добрив та розрахунок їх норми. Для цього потрібні в достатній кількості зразки, або проби ґрунту. Вони відбираються точковим методом, і у вас є 2 шляхи, щоб надати нам проби для точного аналізу:

  • Самостійний. Якщо ваше сільське господарство займається точним землеробством у невеликому об’ємі, однаковим методом обробляючи поля площиною до 200 Га, ви можете здійснити відбір самостійно. Приблизно через кожні 7-10 м з глибини близько 15-20 см візьміть не менш, ніж 10 зразків, та передайте ці проби ґрунту до лабораторії.
  • За допомогою фахівців. Великим хазяйствам зі значними площами земель, що мають неоднорідний рельєф та оброблюються різноманітними методами, доцільніше замовити виїзд фахівців. Відбір зразків ґрунту у такому випадку – дуже складна та копітка праця, що вимагає точного розрахунку, спеціального обладнання та професійних методів відбору проб:
  • Замір та відцифрування полів GPS навігатором з метою визначення конкретних ділянок та необхідної кількості проб ґрунту.
  • Розрахунок оптимальної схеми для відбору зразків.
  • За допомогою спеціального приладу – проботбірника, або вручну, здійснюється безпосередньо відбір проб ґрунту, з обов’язковою фіксацією їх GPS координатів.

Окрім точного аналізу зразків, фахівці нашої лабораторії на основі даних GPS складуть карти, які будуть дуже корисні для визначення індивідуальних кордонів посівів, методів обробки та внесення добрив, тобто для найбільш успішного ведення точного землеробства.

Для своєчасного виявлення нестачі елементів мінерального живлення застосовують методи хімічної (лабораторної) та мобільної (тканинної і листової діагностики).

Тканинна діагностика базується на визначенні вмісту неорганічних сполук в тканинах, соку або витяжки з рослин нітратів, фосфатів, сульфатів, калію, магнію і т.д. Застосовують її для швидкого встановлення контролю над живленням рослин.

Листова діагностика заснована на валовому аналізі листя (цілої рослини або окремих органів). Для хімічної діагностики аналіз рослинних зразків проводять в лабораторії.

Відбір середнього зразка рослинного матеріалу – це досить складна операція, яка є не тільки відповідальна і важлива, але й досить важка. Тому, відбір здійснюється нашим спеціалістом, що в свою чергу гарантує репрезентативність рослинного матеріалу і це є одним із найбільш важливих моментів для отримання достовірних результатів. Спеціаліст може чітко визначитись з маршрутом, а також правильністю відбору рослинного матеріалу.

Під час методики відбору враховується багато важливих факторів. Зразки рослинного матеріалу необхідно відбирати після першого прояву ознак дефіциту або зайвого вмісту поживних елементів. Найкращим чином ступінь забезпеченості рослини елементами живлення визначається аналізом молодого листя. Але, в окремих випадках, для визначення зайвого вмісту бору та марганцю необхідно аналізувати старе листя, а при зайвому поглинанні міді – її вміст збільшується у коренях. Точкові зразки відбирають з різних місць по принципу усередненого зразка (діагоналі, квадрата, паралельні лінії, випадковий крок). При відборі не допускається включення у вибірку рослини з ознаками захворювання, механічно пошкоджених, пошкоджених комахами та з омертвілою тканиною. Відбір варто проводити вранці за відсутності опадів і роси. Маса середнього зразка повинна становити 200-500г в сирій вазі. Під час транспортування зразка використовувати тільки паперову тару. Слід зазначити, що для різних сільськогосподарських культур існують чітко визначені періоди відбору та вимоги щодо включення в середній зразок різних частин рослини.

Відбір зразків рослин проводять:
  • під час вегетації - щомісяця;
  • як правило перед поливом;
  • у ранкову пору доби, бажано в один час на протязі усієї вегетації
  • відбирають 20-30 проб з площі 230 м2

Яка частина рослини повинна відбиратися для аналізу - залежить від культури, фази її розвитку та виду діагностики, наприклад: огірок у фазі розсади: черешок або пластинка 1 листка для тканинної діагностики та вся надземна маса для листової діагностики; у фазу цвітіння та плодоношення: черешки та пластинки 4-5 листів від верхівки головного пагона.

Примітка: для кожної сільськогосподарської культури існують конкретні фази відбору середніх зразків. Для більш детальної інформації можна проконсультуватись із спеціалістом.