Агрохiмiчне обстеження грунту та рослин

Агрохімічне дослідження ґрунту

Рівень родючості землі значно залежить від складу ґрунту, та наявності у ньому поживних речовин. Для того, щоб забезпечити умови для активного зростання та дозрівання сільськогосподарських рослин та збільшення показників врожаю, ґрунт підгодовують добривами.

Щороку на полях використовуються різноманітні добрива, але в процесі зростання рослини їх поглинають, і земля потребує нової порції, яка зможе підтримати баланс поживних речовин у ґрунті. Але для того, щоб вирішити питання по кількості та складу необхідних добрив, перше потрібно провести лабораторне хімічне дослідження ґрунту.

Навіщо робити аналіз ґрунту

Лабораторний аналіз ґрунту робиться з такою метою:

 • Визначити, чи буде родючою ділянка землі, яку ви збираєтесь придбати для зайняття фермерством. Заздалегідь зробивши дослідження ґрунту на родючість, ви зможете вирахувати, чи прибутковім виявиться ваше підприємство.
 • Недостатня кількість добрив не стане гарною підтримкою для вашого майбутнього врожаю. Але їх надмірне вживання також нічого гарного не дасть, і перенасичений хімічними сполуками ґрунт вже не буде корисним для рослин та людей, які їх вживатимуть. Щорічний аналіз ґрунту допоможе підібрати найліпше сполучення добрив, не витрачаючи гроші на придбання зайвих хімікатів, та забезпечивши рослини всім необхідним для зросту.
Послуги агрохімічної лабораторії Prime Lab Tech

Якщо ви розумієте важливість аналізу ґрунту, та шукаєте, де можна зробити його по розумній ціні, швидко та якісно, то ви потрапили за адресою. Агрохімічна лабораторія Prime Lab Tech виконує замовлення на комплексне проведення досліджень ґрунту:

 • Аналіз рівня родючості та оцінювання перспективності земельної ділянки.
 • Виявлення наявності та кількості поживних речовин у ґрунті, аналіз кислотності та рівня засоленості
 • Визначення найкращого сполучення, обсягів та часу внесення добрив.
 • Стеження за хімічними реакціями та змінами, які відбуваються у ґрунті під впливом добрив та зовнішніх процесів.

Звертайтеся до нашої лабораторії, і ви отримаєте найкращій аналіз складу ґрунту, виконаний фахівцями з допомогою сучасного обладнання, який допоможе вам заощадити на добривах, та виростити багатий врожай.

Обстеження рослин

Хімічна рослинна діагностика – це проведений за фазами вегетації аналіз індикаторних органів рослин для встановлення їх забезпеченості мікро- та макроелементами під час формування врожаю. Розрізняють тканинну та листкову діагностику. Для тканинної діагностики використовують свіжі проби рослин без озолення на вміст неорганічних форм сполук елементів. Під час листкової діагностики визначають загальний вміст елементів після озолення листкових проб або інших частин рослини.

Методи

Основа листкової діагностики полягає у визначенні активності хлоропластів. До отриманої із середньої проби суспензії хлоропластів додають елемент живлення в певній концентрації, після чого визначають фотохімічну активність суспензії. Якщо фотохімічна активність суспензії хлоропластів порівняно з контролем (без додавання елементів) підвищена, роблять висновок про недостачу цього елемента, якщо знижена – про надлишок, якщо активність однакова – про оптимальну концентрацію в поживному середовищі. Така операція проводиться для кожного елемента живлення. У цей спосіб в ході аналізу визначають реакцію рослин і моделюють внесення добрив у періоди підживлення культур.

Вміст поживних речовин у тканинах рослин

Потрібно визначати з більшою регулярністю порівняно з ґрунтом – від використання даних хімічної рослинної діагностики напряму залежить ефективність позакореневих підживлень. Позакореневі підживлення проводять у кілька етапів упродовж вегетації, погоджують їх як із вмістом елементів живлення у тканинах рослин, так і з фізіологічними фазами органогенезу культури. На дефіцит елементів живлення також можуть впливати зовнішні фактори, а саме:

 • підмерзання кореневої системи або її пошкодження гризунами;
 • низька чи висока температура ґрунту та повітря;
 • пошкодження (озимих) низькими температурами в зимовий період, що зазвичай є наслідком обмеження руху елементів живлення;
 • дефіцит або надлишок води в ґрунті;
 • кислотність ґрунтової реакції (кислі pH 4,1–4,5 або лужні pH ˃7,0);
 • антагонізм іонів в ґрунтовому середовищі.

Наявність хоча б одного з перелічених факторів є підставою для проведення додаткової рослинної діагностики.