Проблема накопичення пестицидів у ґрунті та в продуктахрослинництва унаслідок їх неправильного, зокрема надмірного, застосування не є новою для України. Однак саме зараз вона набуває особливої актуальності. Адже наша країна поступово виходить на міжнародний ринок агропродукції, де норми вмісту залишків пестицидів чітко регламентуються. Та й самі українці починають дедалі більше уваги приділяти якості продуктів харчування. 

Звичайно, сучасне агровиробництво важко уявити без застосування хімічних препаратів. Але саме порушення технології обробки сільськогосподарських культур стає найпершою причиною накопичення отруйних речовин у природних екосистемах. Пестициди мають кумулятивні властивості і можуть зберігатись у ґрунті протягом 8–12 років після застосування. Вони адсорбуються частинками ґрунту та гумусу, накопичуються в ґрунтових організмах, можуть вступати у хімічні реакції. До того ж надлишок пестицидів може стати причиною зниження родючості ґрунту, адже вони значною мірою пригнічують його дихання і самоочищення, уповільнюють процес нітрифікації, зменшують біологічну продуктивність і нормальне функціонування ґрунтових мікробіоценозів. Пестициди потрапляють із ґрунту в рослини, призводячи до втрати безпеки споживання продуктів рослинництва, а також їх харчової цінності та смакових якостей.

Серед фізико-хімічних методів найбільшу результативність демонструють хроматографічні методики. Так рідинний хроматограф з триквадрупольним мас-спектрометричним детектором, що використовує агрохімічна лабораторія PLT, володіє високою чутливістю  - до третього знаку після коми, та дає змогу скоротити процедуру пробопідготовки і зменшити собівартість аналізу. Саме тому використовують метод рідинної хроматографії, визначаючи до 700900 сполук в одному зразку.

Фахівці лабораторії проводять як якісний, так і кількісний аналізи. Якісний, у свою чергу, передбачає ідентифікацію діючої речовини пестициду за хімічною формулою (виявлено/не виявлено). А вже його вміст визначається за допомогою кількісного аналізу.

Агрохімічна лабораторія PLT пропонує аналіз на пестицидні залишки в наступних середовищах/продуктах, а саме в:

  • Грунті (якісний аналіз), рекомендації щодо відбору зразку 
  • Фруктах, овочах та ягодах (кількісний аналіз з вказанням максимально допустимих рівнів), рекомендації щодо відбору зразку
  • Крупах (кількісний аналіз з вказанням максимально допустимих рівнів), рекомендації щодо відбору зразку
  • Визначення діючої речовини в пестициді (кількісний аналіз), рекомендації щодо відбору зразку
  • Визначення діючої речовини протруйника в протруєному насінні (кількісний аналіз), рекомендації щодо відбору зразку